Tomlock

  • Tomlock

    För att möta dagens krav på låsbarhet och arbetsmiljö har vi tagit fram en ny patenterad lösning för våra lock.

    ”Det smarta locket Tomlock”, med sin unika öppnings- och låsningsmekanism, i kombination med de traditionella betäckningarna A6V/600 mm , A640/640 mm och A800V/800 mm blir de uppgraderade till dagens krav.

    Nya produkter under utveckling .

    Tomlock produkter (PDF)