Järnbrukets historia

  • Vi har en lång svensk historia

    Vår svenska historia inom hantverket gjutjärn sträcker sig långt tillbaka, närmare bestämt ända till 1894 då fabrikör Stenborg började driva sin smedja på orten och som idag är Tierps Järnbruk.

    Ursprungligen tillverkade man jordbruks- och skogsredskap. Redan tre år efter start erhölls patent på de sedermera så omtalade fjäderharvarna, kända i hela landet.

    Vid Stockholmsutställningen 1897 var framgången ett faktum då man mottog Silvermedaljen och det satte igång en lokalt sett betydande fabriksrörelse för jordbruksredskap. År 1907 uppfördes ett gjuteri och redan på 1920-talet började tillverkningen av gatubetäckningar av olika slag ta sin början, det som idag står för 65-70 procent av försäljningen. Idag är Tierps Järnbruk ett gjuteri med hög effektivitet och kapacitet vid produktion av gjutgods. Samtliga produkter som lämnar gjuteriet håller extremt hög och jämn kvalitet. Oavsett vilka designkrav och tekniska specifikationer som krävs kan vi alltid möta upp dina förväntningar och mer än så.

    Vad vill du göra? Utmana oss!