Det här har hänt

 • 1894 – Aug. Stenborgs Gjuteri & Fabrik AB grundas av August Stenborg.

  1897 – Gjuteriet belönas med silvermedalj för fjäderharv.

  1907 – Ett nytt gjuteri byggs vid södra änden av Esplanaden, där Tingshuset ligger idag.

  1944 – Gjuteriets övertas av Bergbolaget AB i Lindesberg.

  1948 – Gjuteriet förstörs vid en brand och drivs tillfälligt vidare under en presenning i väntan på nytt bygge.

  1951 – Tillverkningen startas i nya gjuteriet på Parkgatan, samma år övertas tillverkningen av lantbruksmaskiner av Slöörs Maskiner (Tierpsverken).

  1958 – Bergbolaget AB begärs i konkurs.

  1959 – Varnäsföretaget övertar gjuteriet.

  1994 – Tierps Järnbruk firar 100 år på Gästis i Tierp.

  2003 – Allan Varnäs avlider 97 år gammal.

  2004 – Christer Varnäs avlider 63 år gammal.

  2010 – Lantz Järn & Metall AB köper gjuteriet av Varnäsfamiljen, första projektet blir att anlägga en skrotgård.

  2013 – Tillstånd för att bedriva skrotgård, samma år gjuter man en kopia av en Vasakanon i samarbete med Vasamuseets vänner som ger forskningen mycket kunskap om hur ett sjökrig kunde se ut och vilka skador som kunde orsakas.

  2015 – Tierps Järnbruk är nominerat till årets tillverkande företag.

  Vid Allmänna konst och industriutställningen 1897 mottog Aug. Stenborgs Gjuteri silvermedalj för de omtalade fjäderharvarna.