Om Järnbruket

 • Om Järnbruket

  Tierps Järnbruk är järnbruket som med lätthet hanterar godsvikter upp till 2 ton. Med våra 120 års erfarenhet och kompetens är vi det självklara valet och originalet utan omväg.

  Tierps Järnbruk levererar gjutgods till vägar, järnvägar, flygplatser och sjöfart i Sverige. Förutom marknadsfokus på svensk infrastruktur har vi också kunder inom svensk industri och den privata marknaden.

  Gjutgodset består av gråjärn eller segjärn. Tillverkningen sker helt och hållet av järnskrot där vi tillsätter kol och kisel. Analys av smältan görs kontinuerligt, mer än 90% av tillverkningen kommer från återvunnet material.

  Totalt förvandlas 3 500-5 000 ton skrot om året till nya produkter. Formningen utförs i råsand som cirkulerar i ett mer eller mindre slutet system.

  Gjuteriet kan allt ifrån modellframtagning till färdigbearbetning. I anläggningen utförs rensning, blästring, bearbetning och målning. Vi levererar även värmebehandlat, lackerat och varmförzinkat gods.

  Från Tierp i norra Uppland finns goda möjligheter att snabbt leverera produkter till hela Sverige. Verksamheten är lokaliserad till en plats, vilket innebär nära kontakt mellan försäljning, administration, produktion och lager. De korta beslutsvägarna i verksamheten ger dig som kund snabba svar och korta leveranstider.

  Tierps Järnbruk är järngjuteriet med 120 års erfarenhet och kompetens. Vi erbjuder hög effektivitet och kapacitet och vår kompetenta personal ger alltid järnet i allt de gör.

  Ladda ner företagsbroschyren i pdf format här