Tillsyn- & Nedstigningsbrunn

  • Tillsyn- & Nedstigningsbrunn

    Betäckning för tillsyn- och nedstigningsbrunn har för avsikt att säkerställa spill- och dagvattenledningens funktion. Betäckningarna följer alltid svensk standard.

    Tillsynsbrunn är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunn, men båda brunnarna är avsedda för kontroll och inspektion av anslutande ledningar. Våra betäckningar för tillsyn- och nedstigningsbrunn följer svensk standard och uppfyller samtliga krav och standarder.

    Läs mer om Tillsyn och nedstigningbrunn

    Tierps Järnbruk – vi kan tillsyn- och nedstigningsbrunnar.