Brandpost & Servisventil

  • Brandpost & Servisventil

    Betäckning för brandpost, märkt BP. Betäckningar för servisventil finns som fast och variabel med ett flertal olika märkningar. Våra betäckningar för brandpost och servisventiler följer svensk standard och uppfyller samtliga krav och standarder.

    Läs mer om Brandpost & Servisventil

    Skaffa din brandpost eller servisventil hos Tierps Järnbruk.