Passram

  • Passramar

    Passramar i gjutjärn läggs i en fast ram för att få en förhöjning av brunnsbetäckningen i gatumiljön så att brunnsbetäckningen kommer upp i rätt nivå. Hos oss hittar du ett stort urval av kvadratiska och runda passramar för dagvattenbrunn, rensbrunn, tillsynsbrunn, nedstigningsbrunn, brandposter och servisventiler. Våra passramar följer svensk standard och uppfyller samtliga krav och standarder.

    Läs mer om Passram

    Tierps Järnbruk – vi kan passramar.