Dagvattenbrunn

  • Dagvattenbrunn

    Våra betäckningar för dagvattenbrunn är försedda med ett plant eller kupolformat intagsgaller av gjutjärn för att hindra större föremål att följa med ned i brunn vid regn och snösmälta.

    Vilken betäckning för dagvattenbrunn du väljer beror naturligtvis på var den skall placeras och på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för. Våra betäckningar för dagvattenbrunnar följer svensk standard och uppfyller samtliga krav och standarder.

    Läs mer om våra Dagvattenbrunnar

    Tierps Järnbruk – vi kan dagvattenbrunnar.