Rensbrunn

  • Rensbrunn

    En rensbrunn eller spolbrunn är en brunnsanordning med ett öppningsbart gjutjärnslock avsedd för att kunna rensa och spola anslutande ledningar från marknivå. Våra betäckningar för rensbrunn följer svensk standard och uppfyller samtliga krav och standarder.

    Läs mer om våra Rensbrunnar

    Tierps Järnbruk – vi kan rensbrunnar.