Taktila

  • Taktila AKGT

    A/K Global Trading By Tierp

    Taktila ledstråk ger riktningsorientering för den synskadade och är till hjälp i utemiljön.