Staket & Stolpar

  • Gjutjärnsstaket & Gjutjärnsstolpar

    Gjutjärnsstaket och gjutjärnsstolpar ramar in tomten och fungerar som ett insynsskydd. Ett gjutjärnsstaket höjer värdet på din bostad och ger ett vackert och genuint intryck.

    Gårdsskylt, information och hänvisningsskyltar är ett viktigt inslag i utomhusmiljön för att markera färdriktningen. I vår handformning kan vi utöver standardtillverkning erbjuda konstruktionslösningar utifrån din idé, skiss eller förlaga. Gjutjärn ger dig möjligheter att skapa miljöer som är extremt hållbara och det blir vackrare ju mer det utsätts för väder och vind.

    Tierps Järnbruk – vi kan gjutjärnsstaket & gjutjärnsstolpar.