Aktuellt

  • 18 februari 2021
    Tillverka spishällar efter behov är något vi är duktiga på. Kan man även få med t.ex. gårdsnamn ingjutet i hällen. För mer information kontakta Tierps Järnbruk på : info@tierpsjarnbruk.se